O STDL

O STDL

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMED Łódź jest organizacją studencką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrzeszającą studentów kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Oficjalnie działalność w strukturze Uniwersytetu Medycznego rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2013r. Mimo krótkiej historii, nasza aktywność w środowisku akademickim jest zauważalna. Współpracujemy zarówno z jednostkami wewnętrznymi uczelni (m.in. Biurem Promocji, Akademickim Biurem Karier, Fumedem), jak również z przyszłym środowiskiem zawodowym – Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Do 2023 roku byliśmy rozpoznawani jako ŁTSML, jednak w lutym 2023 udało nam się oficjalnie zmienić nazwę organizacji, dlatego pełnoprawnie reprezentujemy teraz STDL.

Przedstawiciele STDL UMED Łódź reprezentują kierunek oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko podczas wydarzeń takich jak Drzwi Otwarte czy Pikniki Naukowe, ale także na różnorodnych konferencjach, zjazdach, sympozjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Działając w STDL UMED Łódź studenci mogą lepiej poznać swój kierunek studiów oraz przyszłe środowisko pracy, doskonalić zdobyte podczas procesu kształcenia umiejętności, uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Innym z celów statutowych jest także integracja, wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego różnych kwestii związanych z kierunkiem analityka medyczna wraz ze studentami podobnych organizacji z całej Polski.

Wiemy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, a przyszłość zawodu leży w naszych rękach, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Cele i zadania STDL UMED Łódź:

 1. promowanie kierunku Analityki Medycznej,
 2. podejmowanie działań prowadzących do umocnienia pozycji studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej na Uczelni oraz zawodu diagnosty laboratoryjnego na rynku pracy,
 3. dążenie do integracji studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej,
 4. współpraca z organizacjami studenckimi istniejącymi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
  i poza nią,
 5. reprezentowanie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w relacjach z Władzami Uczelni, z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych,
 6. reprezentowanie członków STDL UMED Łódź na forum ogólnopolskim,
 7. popularyzacja różnych możliwości rozwoju zawodowego członków,
 8. edukacja prozdrowotna,
 9. propagowanie wśród studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej pewności siebie, świadomości roli zawodu diagnosty laboratoryjnego i odpowiedzialności jego pracy zawodowej,
 10. pomoc w aktywnym wchodzeniu przyszłych absolwentów na rynek pracy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Partnerzy